Logo Czobot.pl

Obsługa rozbudowy huty szkła w Orzeszu w 2008 r , 2011 r , 2015 r.

Prace geodezyjne polegały na:

- sporzędzeniu mapy do celów projektowych,

- bieżącą obsługę budowy

- ustawieniach linii produkcyjnych

- pomiarach powykonawczych